ambit
21.05.2019

Program Czyste Powietrze

czyste powietrze
Czyste Powietrze
 
Możesz liczyć na dofinansowanie, jeżeli planujesz:- wymianę okien lub drzwi na energooszczędne,
- termomodernizację lub ocieplenie domu,
- wymianę pieca i instalacji centralnego ogrzewania,
- montaż baterii słonecznych,
- instalację pompy ciepła.
 
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy.
Program priorytetowy Czyste Powietrze ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te pomogą nie tylko chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet dzięki poczynionym oszczędnościom. Program będzie realizowany w latach 2018-2029.
Korzystając z programu Czyste Powietrze można zyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tysiące złotych. Minimalny koszt dofinansowania projektu wynosi 7 tysięcy złotych. Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie m.in. na:
 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe)
 • zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu
 • docieplenie przegród budynku
 • wymianę okien i drzwi
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i ciepłej wody użytkowej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 
Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Urzędem właściwym dla województwa pomorskiego jest:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk
 
Godziny obsługi Programu Czyste Powietrze:
poniedziałek 10:00-18:00
wtorek - czwartek 8:00-15:00

Wnioski można składać w formie elektronicznej do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej korzystając z platformy beneficjenta https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/ Pierwszym krokiem jest założenie i aktywowanie konta.
 
Wysokość dofinansowania waha się od 30 do 90% dotacji kosztów kwalifikowanych inwestycji i uzależniona jest od wysokości dochodu w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym.
 

Kwota średniego miesięcznego

dochodu /osoba [zł]

Dotacja (procent kosztów kwalifikowalnych

przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

 

Do 600

Do 90%

601-800

Do 80%

801-1000

Do 70%

1001-1200

Do 60%

1201-1400

Do 50%

1401-1600

Do 40%

Powyżej 1600

Do 30%

 
Program Czyste Powietrze jak i ulga termomodernizacyjna, są dwoma instrumentami wsparcia finansowego, mającymi na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Zamów
bezpłatny
pomiar

Zamów bezpłatny pomiar
Zamów bezpłatny pomiar dachu lub stolarki

Potrzebujesz bezpłatny pomiar dachu lub otworów okiennych?
Chcesz się spotkać na budowie i porozmawiać o dachu?
Zostaw kontakt do siebie. Nasz mobilny doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia spotkania.

Wysłanie formularza jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Więcej o zasadach ochrony danych przeczytasz w naszej polityce prywatności.

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

 • 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych w powyższym formularzu jest Ambit Jan Zielonkowski i wspólnicy sp. j. z siedzibą w Gdańsku, ul. Cementowa 5-9, 80-298 Gdańsk;
 • 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce można kontaktować się poprzez adres mail iodo@ambit.gda.pl;
 • 3. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • 4. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż Ambit Jan Zielonkowski i wspólnicy sp. j. oraz podmioty działające pod szyldem "Ambit Pokrycia dachowe" lub pod szyldem "4D Grupa";
 • 5. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;
 • 6. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
 • 7. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • 8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Zamów bezpłatny pomiar dachu lub stolarki
X