ambit
12.10.2018

Jak wyliczyć współczynnik przenikalności cieplnej?

Na termoizolacyjność okna ma wpływ wiele czynników. Są to m.in. ilość szyb, rodzaj gazu wypełniającego pomiędzy szybami, rozmiar okna, grubość szyb, grubość profilu, ilość komór w profilu lub jakość drewna, rodzaj i ilość uszczelek, a także często pomijany sposób montażu.
Aby wyliczyć współczynnik przenikalności cieplnej, posługujemy się następującym wzorem:

Uw =Ug * Ag * Uf * Af * Ψ * L
Ag + Af
 • Ug - współczynnik przenikalności cieplnej szyby
 • Ag - pole powierzchni szyby w m²
 • Uf - współczynnik przenikalności cieplnej ramy
 • Af - pole powierzchni ramy w m²
 • Ψ - liniowy współczynnik przenikalności cieplnej mostka cieplnego na styku szyby z ramą
 • L - długość liniowa mostka cieplnego na styku szyby z ramą
Jak wynika z powyższego wzoru, na wielkość współczynnika przenikania ciepła okna mają wpływ następujące jego elementy:
 • szyba (budowa pakietu i rodzaj gazu wypełniającego przestrzeń międzyszybową, a także jej powierzchnia)
 • profil okienny (budowa i właściwości materiału)
 • właściwości materiału ramki dystansowej
 • sposób zamocowania szklenia w ramie
 • rozmiar okna

Zamów
bezpłatny
pomiar

Zamów bezpłatny pomiar
Zamów bezpłatny pomiar dachu lub stolarki

Potrzebujesz bezpłatny pomiar dachu lub otworów okiennych?
Chcesz się spotkać na budowie i porozmawiać o dachu?
Zostaw kontakt do siebie. Nasz mobilny doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia spotkania.

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

 • 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych w powyższym formularzu jest Ambit Jan Zielonkowski i wspólnicy sp. j. z siedzibą w Gdańsku, ul. Cementowa 5-9, 80-298 Gdańsk;
 • 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce można kontaktować się poprzez adres mail iodo@ambit.gda.pl;
 • 3. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • 4. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż Ambit Jan Zielonkowski i wspólnicy sp. j. oraz podmioty działające pod szyldem "Ambit Pokrycia dachowe" lub pod szyldem "Polskie Hurtownie Dachowe";
 • 5. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;
 • 6. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
 • 7. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • 8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Zamów bezpłatny pomiar dachu lub stolarki
X