Sika Powłoki SikaGard
Chemia budowlana
Sika

Sika Powłoki SikaGard

26-01-04
Powłoki SikaGard

Sikagard 136 DW

Sikagard 136 DW to bezrozpuszczlnikowa, dwuskładnikowa (żywica, utwardzacz), barwna powłoka epoksydowa na beton i stal, przeznaczona do stosowania w instalacjach wody pitnej oraz w przemyśle spożywczym (zabezpieczenia zbiorników na wodę i żywność). Materiał jest łatwy i ekonomiczny w aplikacji, nanoszenie wykonuje się w jednej warstwie natryskiem bezpowietrznym. Podstawowe właściwości produktu to: wysoka stabilność warstwy (nie spływa), łatwość sprawdzenia jakości powłoki, ekonomiczność w użytkowaniu (dzięki wysokiej trwałości), łatwość utrzymania i naprawy, dobra odporność chemiczna na środki czyszczące i detergenty, łatwość czyszczenia, wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporność na ścieranie i uderzenia, bardzo dobra przyczepność do stali węglowej, stali nierdzewnej, aluminium oraz do podłoży mineralnych, dobre właściwości kryjące i bezwonność. Produkt jest fizjologicznie bezpieczny, nie zawiera alkoholu benzylowego i spełnia wymagania rezolucji unijnej AP z 2004 dla wody pitnej i żywności. Nadaje się do pokrywania wewnętrznych powierzchni zbiorników, przeznaczonych do przechowywania wody pitnej, zboża, produktów zawierających tłuszcz, takich jak soja, czy słonecznik.
Zastosowanie:
 • jako wierzchnia powłoka do zabezpieczeń wewnątrz zbiorników wody pitnej oraz szerokiej gamy produktów spożywczych i napoi
 • do zabezpieczeń zbiorników i instalacji wykonanych ze stali i betonu
Barwa: beżowa, niebieska, czerwonobrązowa
zapytaj o produkt
(0 Opinie)dodaj swoją opinię >

Sikagard-545 W Elastofill

Sikagard-545 W Elastofill to elastyczna miedzywarstwa, wypełnienie i powłoka na bazie dyspersji kopolimeru akrylowego. Jest częścią systemu powłokowego składającego się z: Sikagard®-551 S Elastic Primer (rozpuszczalnikowy) lub Sikagard®-552 W Aquaprimer (wodny) jako zagruntowanie, Sikagard®-545 W Elastofill jako międzywarstwa, Sikagard®-550 W Elastic jako warstwa nawierzchniowa. Materiał jest wodorozcieńczalny, nieszkodliwy dla środowiska naturalnego, łatwy w aplikacji. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do betonu, zdolnością wypełniania niewielkich porów, kraterów i nierówności podłoża, wysokim oporem dyfuzyjnym na dwutlenek węgla, dobrą przepuszczalnością pary wodnej, zdolnością przenoszenia zarysowań podłoża nawet w niskich temperaturach (- 20°C), możliwością uzyskania powierzchni fakturowej oraz odpornością na cykle zamrażania / rozmrażania i sole odladzające.
Zastosowanie:
 • do wykonywania międzywarstwy zdolnej do przenoszenia zarysowań podłoża, w kombinacji z Sikagard-550 W Elastic
 • jako wypełnianie niewielkich porów, kraterów i nierówności podłoża
 • jako barwna, ochronna i dekoracyjna powłoka wierzchnia
 • jako wypełnienie porów przy nanoszeniu na istniejące powłoki
Barwa: jasnoszara

Sikagard-550 W Elastic

Sikagard-550 W Elastic to dostępny w szerokiej palecie barw, jednoskładnikowy, plastyczno-elastyczny materiał powłokowy utwardzający się pod wpływem promieniowania UV, na bazie żywicy akrylowej, o doskonałych właściwościach przenoszenia zarysowań podłoża, również w temperaturach poniżej 0°C. Do podstawowych właściwości produktu należą: wysoki opór dyfuzyjny na dwutlenek węgla, który minimalizuje postęp karbonatyzacji betonu, przepuszczalność pary wodnej, doskonała odporność na czynniki powodujące wietrzenie i starzenie. Sikagard-550 W Elastic jest przyjazny dla środowiska i może być rozcieńczany wodą. Redukuje osiadanie brudu i zanieczyszczeń na powierzchni konstrukcji.
Zastosowanie:
 • jako ochrona i ozdoba elementów betonowych (normalnych i lekkich) narażonych na powstanie zarysowań
 • jako barwne elastyczne zamknięcie systemu naprawy konstrukcji betonowych Sika® MonoTop, SikaRepair, Sika EpoCem itp. (szczegóły w kartach technicznych poszczególnych produktów)

Sikagard-551S Elastic Primer

Sikagard-551S Elastic Primer to jednoskładnikowy, rozpuszczalnikowy preparat gruntujący, przeznaczony do podłoży bardzo zwięzłych lub porowatych. Nadaje się do nanoszenia w trudnych warunkach. Do podstawowych właściwości materiału należą: paroprzepuszczalność, dobra penetracja podłoża i efekt wzmocnienia podłoża zaimpregnowanego.
Zastosowanie:
 • gruntowanie bardzo zwięzłych podłoży betonowych
 • gruntowanie podłoży porowatych (o wytrzymałości na odrywanie poniżej 1,0 N/mm2)
 • gruntowanie na starych, mocnych powłokach rozpuszczalnikowych
Barwa: żółtawa

Sikagard-552 W Aquaprimer

Sikagard-552 W Aquaprimer to jednoskładnikowa dyspersja wodna, służąca do ochrony powierzchni betonu o właściwościach promotora adhezji. Materiał zwiększa przyczepność do podłoża betonowego, nie zmienia paroprzepuszczalności impregnowanej powierzchni, jest bezrozpuszczalnikowy, przygotowany na bazie wody i przyjazny dla środowiska naturalnego.
Zastosowanie:
 • zagruntowanie betonu i innych podłoży mineralnych jak azbestocement, betony lekkie, gips, cienkowarstwowe zaprawy PCC jak Sika MonoTop-620
 • zagruntowanie na istniejących, mocno związanych z podłożem powłokach na bazie wody
Barwa: mlecznobiała

Sikagard-63 N

Sikagard-63 N to dwuskładnikowa (żywica, utwardzacz), bezrozpuszczalnikowa żywica epoksydowa, stosowana jako powłoka ochronna. Materiał cechuje się bardzo wysoką odpornością chemiczną i wytrzymałością mechaniczną. Jest bezrozpuszczalnikowy, wodoszczelny i wyjątkowo łatwy w aplikacji. Stosowany na beton, zaprawy cementowe, tynki, zaprawy epoksydowe (w tym materiały systemu Sika-EpoCem), stal i aluminium.
Zastosowanie:
 • jako wysoko odporny na ścieranie materiał powłokowy, przeznaczony do tworzenia powłok ochronnych narażonych na średnie i wysokie obciążenia chemiczne
 • jako ochronne wykładziny do: zbiorników, silosów i powierzchni ochronnych tac awaryjnych pod zbiorniki paliw i olei
 • jako antykorozyjna powłoka ochronna w zakładach spożywczych (produkcja napojów i przetwórstwo żywności), oczyszczalniach ścieków, fermach i obiektach rolniczych, zakładach chemicznych i farmaceutycznych itp.
 • jako materiał do tworzenia laminatów przenoszących zarysowania podłoża powierzchni ochronnych pod zbiornikami (w tym zbiornikach paliw)
Barwa: szara (standard)

Sikagard-680 S

Sikagard-680 S to jednoskładnikowy, rozpuszczalnikowy materiał powłokowy na bazie żywicy metakrylowej, odporny na warunki atmosferyczne, procesy starzenia i alkalia. Przeznaczony jest do tworzenia bezbarwnych lub barwnych powłok ochronnych na podłożach mineralnych jak beton i innych na bazie cementu. Sikagard-680 S chroni beton przed agresywnymi czynnikami atmosferycznymi (dzięki szybkiemu wysychaniu powłoka jest odporna na deszcz po krótkim czasie), wzmacnia proces samooczyszczania zabezpieczonych powierzchni. Nie ma niekorzystnego wpływu na teksturę betonu. Materiał charakteryzuje się bardzo wysokim oporem dyfuzyjnym dla dwutlenku węgla, powoduje znaczną redukcję postępu i głębokości karbonatyzacji betonu. Powłoka praktycznie nie wpływa na odparowanie wody z betonu, nie przyciąga cząsteczek brudu i nie odbarwia się pod wpływem opadów. Bardzo dobrze nadaje się do ochrony świeżego betonu.
Zastosowanie:
 • jako powłoka ochronna i dekoracyjna na beton i inne materiały na bazie cementu
Odmiany:
 • Sikagard-680 S Clear Glaze: bezbarwny, błyszczący materiał stosowany jako powłoka odświeżająca i ochronna do betonów z odsłoniętym kruszywem
 • Sikagard-680 S Top Coat: barwna, matowa powłoka nawierzchniowa dostępna w szerokiej palecie barw
Barwa:
 • Sikagard -680 S Clear Glaze: bezbarwna
 • Sikagard -680 S Top Coat: duży wybór barw

Sikagard-700 S

Sikagard-700 S to jednoskładnikowy materiał, przeznaczony do zabezpieczeń chłonnych podłoży cementowych. Penetruje pory podłoża. Ma właściwości hydrofobowe, jednocześnie pozwalając na dyfuzję pary wodnej w obu kierunkach. Produkt redukuje podciąganie kapilarne wody, poprawia odporność na działanie mrozu i soli odladzających, redukuje powstawanie wykwitów, nie plami, ogranicza osiadanie i penetrację brudu na powierzchni, poprawia właściwości termoizolacyjne, zapewnia wyższą trwałość i odporność niż inne silikonowe impregnaty, redukuje wnikanie jonów chlorkowych w podłoże, nie zaburza paroprzepuszczalności. Sikagard-700 S może być pokrywany powłokami dyspersyjnymi. Zwykle nie zmienia wyglądu powierzchni.
Zastosowanie do bezbarwnej hydrofobizacji:
 • chłonnych materiałów wystawionych na działanie deszczu, np. betonu
 • warstw wyrównawczych
 • płyt betonowych
 • wyrobów włóknocementowych
 • cegieł (glinianych, wapiennych nieszkliwionych)
 • kamienia naturalnego
Barwa: bezbarwna

Sikagard-702 W Aquaphob

Sikagard-702 W Aquaphob to koncentrat silikonowo-mikroemulsyjny, który po rozcieńczeniu z wodą stanowi impregnat hydrofobizujący o wysokich zdolnościach penetracyjnych. Materiał redukuje podciąganie kapilarne wody i wchłanianie agresywnych roztworów rozpuszczonych w wodzie, nie zmienia paroprzepuszczalności impregnowanej powierzchni, doskonale penetruje podłoże betonowe, nie zmienia wyglądu powierzchni, poprawia odporność na zabrudzenia, ogranicza rozwój grzybów i pleśni i zachowuje wysoką odporność na alkalia. Chroni przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem.
Zastosowanie:
 • impregnat do podłoży mineralnych takich jak beton, zaprawa, konstrukcji ceglanych (nieszkliwionych), kamiennych, gazobetonu, włóknocementu, farb mineralnych itp.
Barwa: żółtawa

Sikagard-703W

Sikagard-703W to gotowy do użycia wodny impregnat hydrofobowy na bazie silanu / siloksanu, przeznaczony do zabezpieczania fasad. Jest to produkt wodny, o silnych właściwościach hydrofobowych (odpychania wody). Redukuje wchłanianie agresywnych roztworów. Nie zmienia paroprzepuszczalności impregnowanej powierzchni ani jej wyglądu. Ogranicza rozwój grzybów i pleśni. Istnieje możliwość pokrywania go różnymi powłokami.
Zastosowanie:
 • impregnat chroniący przed opadami atmosferycznymi do betonu, żelbetu, konstrukcji ceglanych, kamiennych, azbestobetonu i z innych materiałów mineralnych
Barwa: biaława

Sikagard-720 EpoCem

Sikagard-720 EpoCem to niewymagająca pielęgnacji, trójskładnikowa (żywica, utwardzacz, wypełniacz) zaprawa cementowo-epoksydowa o podwyższonej chemoodporności, przeznaczona do wykonywania warstw wyrównawczych i ochronnych na betonie. Podstawowe właściwości materiału to: doskonała ochrona betonu przed agresywnym środowiskiem, dobra odporność chemiczna, łatwa i szybka aplikacja, doskonała przyczepność do świeżego i w pełni związanego, wilgotnego i suchego betonu. Materiał jest szczelny dla cieczy, ale przepuszczalny dla pary wodnej. Nie zawiera rozpuszczalnika i nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Można aplikować go maszynowo, natryskiem. Dużą zaletą jest minimalny czas oczekiwania do nanoszenia powłok żywicznych Sika.
Zastosowanie:
 • do szpachlowania lub szlamowania podłoży mineralnych warstwą o grubości 0,5÷3,0 mm stosowana szczególnie przy stałym obciążeniu kondensatem i wodą oraz w środowisku agresywnym
 • jako Tymczasowa Bariera Przeciwwilgociowa (Temporary Moisture Barrier - TMB) pod żywice epoksydowe, poliuretanowe i PMMA (polimetakryaln metylu) (wymagana grubość: minimum 2 mm) na podłożach wilgotnych, także na wilgotny beton
 • jako cienkowarstwowa wyprawa ochronna na elementy betonowe
 • jako warstwa wyrównawcza i wygładzająca na ściany i cokoliki pod powłoki epoksydowe i poliuretanowe, również w branży żywnościowej
Barwa: szara

Sikagard-715 W

Sikagard-715 W to wodorozcieńczalny preparat, przeznaczony do usuwania nalotów organicznych, takich jak mchy, porosty i algi. Stosuje się go do podłoży zwartych i nasiąkliwych. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych ani fosforanów. Nie wydziela szkodliwych lub drażniących oparów – może być używany w pomieszczeniach. Nie plami ani nie zanieczyszcza tych materiałów. Odpowiedni do stosowania na większości materiałów budowlanych, takich jak cegły, kamień naturalny, beton, drewno, aluminium, stal, blacha ocynkowana, tworzywa sztuczne, elementy malowane. Cechuje się dużą zdolnością wnikania i nasycania. Produkt nie jest traktowany jako biocyd w rozumieniu dyrektywy 98/8/EC. Spełnia wymagania dla detergentów wg regulacji unijnej 648/2004.
Zastosowanie:
 • do usuwania mchów, porostów, alg i innych organizmów z większości podłoży wewnątrz i na zewnątrz budynków, np. markizy, pokrycia dachowe, rynny, tarasy, balkony, daszki, ściany, podłogi, stolarka drewniana i plastikowa, elementy z kamienia, nagrobki, dna statków i łodzi
Barwa: bezbarwna

Sikagard PoolCoat

Sikagard PoolCoat to jednokomponentowa, wodorozcieńczalna, barwna powłoka do malowania basenów i oczek wodnych. Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na wodę chlorowaną i chemikalia. Cechuje go wysoka stabilność i trwałość koloru. Jest łatwy w utrzymaniu czystości i dezynfekowaniu, oporny na detergenty, chlor oraz promieniowanie UV. Znacznie poprawia estetykę powierzchni. Nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Zastosowanie:
 • zabezpieczenie miejsc stale obciążonych wodą
 • na podłoża cementowe i cementowo-wapienne
 • na stare powłoki chlorokauczukowe
 • na płyty azbestowo-cementowe o dobrej przyczepności do podłoża
Barwa: niebieska

Skontaktuj się z najbliższym oddziałem

ambit
Wybierz oddział na mapie
ambit
Zobacz wszystkie
Ogłoszenie
Zapytaj o produkt
Powłoki SikaGard

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

 • 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych w powyższym formularzu jest Ambit Jan Zielonkowski i wspólnicy sp. j. z siedzibą w Gdańsku, ul. Cementowa 5-9, 80-298 Gdańsk;
 • 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce można kontaktować się poprzez adres mail iodo@ambit.gda.pl;
 • 3. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • 4. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż Ambit Jan Zielonkowski i wspólnicy sp. j. oraz podmioty działające pod szyldem "Ambit Pokrycia dachowe" lub pod szyldem "Polskie Hurtownie Dachowe";
 • 5. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;
 • 6. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
 • 7. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • 8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
< zrezygnuj
X
Ogłoszenie
Dodawanie opinii o produkcie
Sika
Powłoki SikaGard
Jakość wykonania
Funkcjonalność
Proces zakupowy
< zrezygnuj

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

 • 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych w powyższym formularzu jest Ambit Jan Zielonkowski i wspólnicy sp. j. z siedzibą w Gdańsku, ul. Cementowa 5-9, 80-298 Gdańsk;
 • 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce można kontaktować się poprzez adres mail iodo@ambit.gda.pl;
 • 3. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • 4. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż Ambit Jan Zielonkowski i wspólnicy sp. j. oraz podmioty działające pod szyldem "Ambit Pokrycia dachowe" lub pod szyldem "Polskie Hurtownie Dachowe";
 • 5. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;
 • 6. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
 • 7. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • 8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
X

Zamów
bezpłatny
pomiar

Zamów bezpłatny pomiar
Zamów bezpłatny pomiar dachu lub stolarki

Potrzebujesz bezpłatny pomiar dachu lub otworów okiennych?
Chcesz się spotkać na budowie i porozmawiać o dachu?
Zostaw kontakt do siebie. Nasz mobilny doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia spotkania.

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

 • 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych w powyższym formularzu jest Ambit Jan Zielonkowski i wspólnicy sp. j. z siedzibą w Gdańsku, ul. Cementowa 5-9, 80-298 Gdańsk;
 • 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce można kontaktować się poprzez adres mail iodo@ambit.gda.pl;
 • 3. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • 4. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż Ambit Jan Zielonkowski i wspólnicy sp. j. oraz podmioty działające pod szyldem "Ambit Pokrycia dachowe" lub pod szyldem "Polskie Hurtownie Dachowe";
 • 5. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;
 • 6. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
 • 7. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • 8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Zamów bezpłatny pomiar dachu lub stolarki
X