Dzisiaj jest poniedziaek, 20 sierpnia 2018 r.
Bauder

Papa asfaltowa Bauder na dachy paskie

 • BauderTHERM - cech tego systemu s innowacyjne pasma THERM wykonane z wysokiej jakoci szybko aktywujcego si, samoprzylepnego bitumu elastomerowego, ktry powoduje, e powierzchnia jest od razu gotowa do klejenia.
 • BauderTEC - system samoprzylepny na zimno.
 • BauderPRO - jednowarstwowe pokrycia bitumiczne.

Papy wierzchniego krycia

BauderKARAT - polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia dla wielowarstwowych bitumicznych ukadw dachowych, ze wzmocnion poliestrow wkadk non. Papa o doskonaych waciwociach hydroizolacyjnych i duej wytrzymaoci mechanicznej. Kolor posypki: zielono-biay lub granitowo-czarny.
BauderPLANT E - polimerobitumiczna zgrzewalna papa z wysokiej jakoci wkadk non. Stosowana jest jako papa nawierzchniowa z posypk oraz jako papa zabezpieczajca przed przenikaniem korzeni w systemach dachw zielonych. Odporna na przenikanie korzeni, zachowuje waciwoci w szerokim zakresie temperatur, wytrzymaa na zerwanie. Posypka w kolorze zielonym.
BauderPRO F - wysokiej klasy polimerobitumiczna zgrzewalna papa z posypk na stronie wierzchniej, przeznaczona do jednowarstwowego krycia. Stanowi doskona hydroizolacj lekkich dachw przemysowych. Jest gitka w niskich temperaturach i odporna na temperatury wysokie. Dostpne kolory posypki: upek ceglasty, zielono-biay, upek naturalny.
BauderTEC KSO SN - samoprzylepna polimerobitumiczna papa wierzchniego krycia z dodatkowym zakadem zgrzewalnym. Stosowana jako warstwa wierzchnia wielowarstwowych bitumicznych systemw dachw paskich. Jest klejona na zimno w rodkowych czciach arkuszy, krawdzie zabezpiecza termiczny zgrzew. Ma du wytrzymao, jest odporna na warunki pogodowe i wysokie temperatury. Posypka w kolorze upka naturalnego.
BauderTHERM SL 500 - papa renowacyjna - wysokiej klasy papa wierzchniego krycia do jednowarstwowej renowacji bezporednio na starym funkcjonalnym pokryciu. Znajdujce si na spodniej stronie pasma THERM gwarantuj niezawodne wyrwnanie cinienia pary wodnej i dobr przyczepno do podoa.

Papy podkadowe

BauderTEC KSA DUO - samoprzylepna papa podkadowa ze specjalnego bitumu elastomerowego. czenie na zakadzie nastpuje poprzez: 1) klejenie na zimno w obszarze zakadu i na powierzchni lub 2) klejenie na zimno na powierzchni w poczeniu ze zgrzewaniem na zakadach wzdunych i czoowych. Pap wykorzystuje si w wielowarstwowych systemach dachw z uyciem pap bitumicznych, np. przy stosowaniu termoizolacji nieodpornej na wysok temperatur lub gdy podoe jest palne. Pap BauderTEC KSA DUO wyjtkowo atwo si montuje, atwo te mona ksztatowa detale, gdy ma niewielk grubo.
BauderTEC ELWS DUO - samoprzylepna papa podkadowa ze specjalnego bitumu elastomerowego z zakadem naprzemiennym: 1) klejenie na zimno lub 2) na zimno i palnikiem na zgrzewie. W zalenoci od sposobu montau (cigania folii spodniej) suy jako warstwa rozdzielcza i jako warstwa wyrwnujca cinienie pary wodnej. Ma szeroki zakres zastosowa w wielowarstwowych ukadach dachw paskich z uyciem pap bitumicznych. Mona j wykorzysta m.in. wtedy, gdy podoe jest palne. Nie wymaga dodatkowej warstwy rozdzielczej na deskowaniu.
BauderTHERM UL 50 - szybkozgrzewalna papa podkadowa. Stanowi podkadow warstw hydroizolacji w wielowarstwowych ukadach dachw paskich i rwnoczenie warstw wyrwnujc cinienie pary wodnej. Charakteryzuje si minimalnym czasem nagrzewania palnikiem spodniej warstwy dziki pasmom THERM, tym samym nie dochodzi do uszkodzenia termoizolacji Bauder PIR. Midzy pasmami znajduje si drobnoziarnista posypka, ktra zapobiega tworzeniu si pcherzy (wyrwnanie cinienia pary wodnej).
BauderTHERM UL 30 - papa podkadowa stanowica pierwsz warstw hydroizolacji. Warstwa grna laminowana wknin i talkowana, warstwa dolna z pasmami THERM, wkadka nona z poliestru.
BauderFLEX G 4 E - specjalna papa elastomerobitumiczna o bardzo wysokich parametrach. Ma zastosowanie jako papa podkadowa w wielowarstwowych ukadach bitumicznych dachw paskich.
Bauder EGV 3 T - elastomerobitumiczna papa podkadowa, zgrzewalna, stosowana jako podkadowa warstwa hydroizolacji w systemie dachu kompaktowego. Grna powierzchnia talkowana, doln stanowi folia, wkadk non jest welon szklany i wknina szklana.

Papy paroizolacyjne

BauderTEC KSD DUO - samoprzylepna elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna z zakadem naprzemiennym, ze specjaln foli aluminiow na wierzchniej stronie. Od spodu znajduje si samoprzylepna masa z perforowan foli - cigan, do stosowania jako warstwa rozdzielcza na drewnie. Zcza papy (niewielka rnica poziomw) poprawiaj stabilno uoenia sztywnych pyt termoizolacyjnych. Papa BauderTEC KSD DUO ma niewielk grubo (1,5 mm), jest wytrzymaa mechanicznie.
BauderTEC DBR - samoprzylepna szczelna papa paroizolacyjna wysokiej klasy do lekkich dachw. Spenia wszystkie wymagania bezpieczestwa przeciwpoarowego. Nadaje si idealnie do montau na blasze trapezowej.
BauderTHERM DS1 DUO - samoprzylepna papa paroizolacyjna do montau na blasze trapezowej. Na stronie wierzchniej znajduj si pasma THERM, dziki czemu mona atwo montowa pyty termoizolacyjne Bauder PIR. Na stronie spodniej jest samoprzylepna, z perforowan foli do cigania - nie jest wymagana dodatkowa warstwa rozdzielcza na deskowaniu.
BauderTHERM DS2 - szybkozgrzewalna papa paroizolacyjna z pasmami THERM. Dziki obustronnym pasmom THERM pap DS2 montuje si znacznie szybciej i atwiej ni tradycyjne zgrzewalne papy paroizolacyjne. Waciwoci klejce specjalnego bitumu znajdujcego si w pasmach THERM aktywuj si natychmiast - dziki temu unika si czasochonnego nagrzewania masy bitumicznej. Wystarczy pap podgrza, przyoy i docisn. Papa stosowana do montau na zagruntowanym betonie.
BauderKOMPAKT DSK - specjalna elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna do dachu kompaktowego. Powierzchnie talkowane. Wkadk non stanowi kombinacja aluminium i poliestru oraz wkniny szklanej.
Bitumiczne papy dachowe maj zastosowanie w ukadach systemowych dachw paskich zarwno w budownictwie nowym, jak i w renowacji. Poniej przedstawiono przykadowe ukady.

Ukady systemowe dachw paskich z papami bitumicznymi w budownictwie nowym

Dwuwarstwowy ukad z papami bitumicznymi na betonie:
 • warstwa nawierzchniowa hydroizolacji: BauderKARAT
 • warstwa podkadowa hydroizolacji: BauderTEC KSA DUO
 • termoizolacja: BauderPIR FA
 • paroizolacja: BauderTHERM DS 2
 • roztwr gruntujcy: Burkolit V
 • konstrukcja nona: beton
Dwuwarstwowy ukad z papami bitumicznymi i ukadem zazielenienia na betonie:
 • zazielenienie: system dachu zielonego Baudera jako balast
 • warstwa nawierzchniowa hydroizolacji: BauderPLANT E
 • warstwa podkadowa hydroizolacji: BauderTHERM UL 50
 • termoizolacja: BauderPIR M / MF
 • paroizolacja: BauderTHERM DS 2
 • roztwr gruntujcy: Burkolit V
 • konstrukcja nona: beton

Ukady systemowe dachw paskich - renowacja

Zgrzewany, dwuwarstwowy, wysokiej klasy system renowacji z uyciem pap bitumicznych z poliuretanem na niefunkcjonalnym starym ukadzie:
 • warstwa nawierzchniowa hydroizolacji: BauderKARAT
 • warstwa podkadowa hydroizolacji: BauderTHERM UL 50
 • termoizolacja: BauderPIR T - termoizolacja spadkowa
 • klej do termoizolacji: BauderFLEX - bitum na gorco
 • stary ukad - niefunkcjonalny
 • konstrukcja nona: beton / blacha trapezowa / drewno
Dwuwarstwowy, zgrzewany, wysokiej klasy system renowacji z uyciem pap bitumicznych z obustronnie powlekanymi aluminium pytami ze sztywnej pianki poliuretanowej na uszkodzonym starym podou:
 • warstwa nawierzchniowa hydroizolacji: BauderPLANT E
 • warstwa podkadowa hydroizolacji: BauderTEC KSA DUO
 • termoizolacja: BauderPIR FA
 • klej do termoizolacji: Bauder Industriedachkleber1
 • stary ukad - niefunkcjonalny
 • konstrukcja nona: beton / blacha trapezowa / drewno

Materiay do pobrania

Przydatne linki

Wr na poczatek strony
Kontakt

Ambit Jan Zielonkowski
i wsplnicy sp. j.

ul. Cementowa 5-9
80-298 Gdask (Zobacz)

Oddziay:
Formularz kontaktowy
Imi i nazwisko lub firma*
Adres e-mail*
Telefon kontaktowy
Adres dostawy (dotyczy zapyta)
Kod pocztowy
Oddzia firmy
Tre wiadomoci*
Mapa dojazdu
Copyright © 2008-2018 Ambit | Mapa strony | Serwis korzysta z plikw Cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj warunkw zawartych w polityce prywatnoci.
Wszystkie nazwy i znaki handlowe uyte w tekcie s znakami zastrzeonymi dla ich wacicieli i zostay uyte wycznie w celu identyfikacji. Wszelkie materiay tekstowe oraz graficzne
(w tym fotografie) zawarte na stronie pochodz z oglnodostpnych materiaw reklamowych udostpnionych przez producentw. Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu przepisw prawa.