ambit
03.10.2018
Album Homebook Design

Jeśli zakupiliście dach lub okna fasadowe  w firmie Ambit oraz jesteście na etapie aranżacji wnętrz w Waszym nowym domu - koniecznie skontaktujcie się z nami! Chętnie pomożemy przekazując przepięknie ilustrowany i pełen inspiracji katalog Homebook Design. Album przedstawia, jak sprawić, by Wasz nowy dom był nietuzinkowy, a zarazem wygodny i funkcjonalny.

album homebook design dla klientów firmy Ambit
Prześlij nam zdjęcia z realizacji swojego domu oraz napisz, co sprawiło, że wybrałeś dach lub okna właśnie w firmie Ambit, podziel się z nami swoją opinią oraz napisz z czego szczególnie byłeś zadowolony :) Czekamy na zdjęcia zrealizowanego domu z wykonanym pokryciem dachowym oraz wykończonego elewacją. Zdjęcia i skan podpisanej zgody prosimy wysyłać na adres homebook@ambit.gda.pl. Mamy nadzieję, że ów katalog stanie się dla Was niezwykle inspirujący w tworzeniu Waszego miejsca na Ziemi.

REGULAMIN PROMOCJI Homebook dla Klientów firmy Ambit
1. Organizatorem promocji Homebook dla Klientów firmy Ambit jest Ambit Jan Zielonkowski i wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku 80-298, ul. Cementowa 5-9 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296929, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 957-092-84-71 zwanej dalej Organizatorem.
2. Uczestnikiem promocji, zwanym dalej Klientem, może zostać każda osoba pełnoletnia posiadająca polską rezydencję podatkową, nie prowadząca działalności gospodarczej oraz nabywająca towary i usługi u Organizatora.
3. Fundatorem Nagród jest Organizator. Nagrodami w promocji są książki Homebook Design 2016.
4. W promocji udział może wziąć Klient, który zakupił pokrycie dachowe lub okna fasadowe w jednym z oddziałów firmy Ambit z usługą montażu lub bez oraz spełnić warunki opisane w pkt. 2.
5. Aby wziąć udział w promocji oraz otrzymać nagrodę w postaci książki Homebook, konieczne jest przesłanie zdjęć z realizacji inwestycji, przesłanie opinii dotyczącej zakupu i obsługi oraz wypełnionego i podpisanego Oswiadczenia na adres e-mail wskazany przez Organizatora: homebook@ambit.gda.pl

6. Uczestnik promocji oświadcza, iż wszystkie przesłane przez uczestnika zdjęcia oraz treść opinii są jego autorstwa i stanowią jego własność, a tym samym uczestnik posiada do nich wszelkie prawa autorskie i majątkowe.
7. Uczestnik promocji wyraża bezterminową zgodę na nieodpłatną publikację przesłanej opinii oraz zdjęć przez firmę Ambit Jan Zielonkowski i wspólnicy sp. j. na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności w mediach internetowych, społecznościowych, stronie internetowej oraz w druku wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska autora, a także miejscowości, w której zrealizowano opisaną inwestycję.
8. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest Organizator.
9. Uczestnicy promocji mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
10. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w promocji. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.


Ambit-Homebook

Oswiadczenie Homebook

Zamów
bezpłatny
pomiar

Zamów bezpłatny pomiar
Zamów bezpłatny pomiar dachu lub stolarki

Potrzebujesz bezpłatny pomiar dachu lub otworów okiennych?
Chcesz się spotkać na budowie i porozmawiać o dachu?
Zostaw kontakt do siebie. Nasz mobilny doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia spotkania.

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

  • 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych w powyższym formularzu jest Ambit Jan Zielonkowski i wspólnicy sp. j. z siedzibą w Gdańsku, ul. Cementowa 5-9, 80-298 Gdańsk;
  • 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce można kontaktować się poprzez adres mail iodo@ambit.gda.pl;
  • 3. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • 4. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż Ambit Jan Zielonkowski i wspólnicy sp. j. oraz podmioty działające pod szyldem "Ambit Pokrycia dachowe" lub pod szyldem "Polskie Hurtownie Dachowe";
  • 5. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;
  • 6. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
  • 7. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • 8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  • 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Zamów bezpłatny pomiar dachu lub stolarki
X