ambit
28.11.2018
Zapytanie ofertowe nr 2/11/2018

Ambit Jan Zielonkowski i Wspólnicy Spółka Jawna zaprasza do złożenia oferty na realizację:
Dostawa wartości niematerialnych i prawnych - Zadanie nr 2 zakup wartości niematerialnych i prawnych (zakup, wdrożenie i testowanie systemu BI, B2B oraz CRM).
Zapytanie ofertowe nr 2/11/2018
na realizację: Zadanie nr 2 zakup wartości niematerialnych i prawnych (zakup, wdrożenie i testowanie systemu BI, B2B oraz CRM)


Zamawiający:
Ambit Jan Zielonkowski i Wspólnicy Spółka Jawna
z siedzibą w:
ul. Cementowa 5-9, 80-298 Gdańsk 
Nip 957-092-84-71
REGON 220151600
e–mail: ambitzamowienieue@gmail.com
tel. 58 349 58 27


Ambit Jan Zielonkowski i Wspólnicy Spółka Jawna zaprasza do złożenia oferty na realizację:
Dostawa wartości niematerialnych i prawnych - Zadanie nr 2 zakup wartości niematerialnych i prawnych (zakup, wdrożenie i testowanie systemu BI, B2B oraz CRM), na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zwiększenia efektywności i konkurencyjności firmy poprzez działania proeksportowe w krajach basenu Morza Bałtyckiego oraz innowacyjne zmiany systemu zarządzania firmą Ambit Jan Zielonkowski i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Gdańsku”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa, Działania 02.02. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 02.02.01. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa o dofinansowanie nr RPPM.02.02.01-22-0264/17-00, z dnia 11.12.2017r.

Zadanie 2- Umowa
Zadanie 2 -Oświadczenie o braku powiązań
Zadanie 2- Opis przedmiotu zamówiania
Zadanie 2 - Zapytanie ofertowe
Zadanie 2 - Zał 1 - Formularz oferty

Zamów
bezpłatny
pomiar

Zamów bezpłatny pomiar
Zamów bezpłatny pomiar dachu lub stolarki

Potrzebujesz bezpłatny pomiar dachu lub otworów okiennych?
Chcesz się spotkać na budowie i porozmawiać o dachu?
Zostaw kontakt do siebie. Nasz mobilny doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia spotkania.

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

  • 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych w powyższym formularzu jest Ambit Jan Zielonkowski i wspólnicy sp. j. z siedzibą w Gdańsku, ul. Cementowa 5-9, 80-298 Gdańsk;
  • 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce można kontaktować się poprzez adres mail iodo@ambit.gda.pl;
  • 3. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • 4. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż Ambit Jan Zielonkowski i wspólnicy sp. j. oraz podmioty działające pod szyldem "Ambit Pokrycia dachowe" lub pod szyldem "Polskie Hurtownie Dachowe";
  • 5. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;
  • 6. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
  • 7. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • 8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  • 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Zamów bezpłatny pomiar dachu lub stolarki
X