Dzisiaj jest niedziela, 23 wrzenia 2018 r.

Izolacje, weny mineralne

Producent
Thermano Thermano Zobacz »
Ursa Ursa Zobacz »
Isover Isover Zobacz »
Przy projektowaniu budynkw jedn z najwaniejszych kwestii, ktre naley wzi pod uwag, jest energooszczdno. Decydujce znaczenie ma stosowanie systemw termoizolacyjnych o wysokiej skutecznoci. Du rol odgrywaj rwnie waciwe rozplanowanie i technika ukadania materiaw. Naley pamita, e ocieplenie dodatkowo obcia konstrukcj dachu. Dlatego materia izolacyjny powinien by na tyle lekki, aby nie obcia zbytnio istniejcej konstrukcji dachu oraz nie powodowa koniecznoci budowy potnej i drogiej wiby w przypadku ocieplenia budynkw nowo wznoszonych.
Ocieplenie domu od gry (dachu lub stropodachu nad ostatni ogrzewan kondygnacj) jest racjonalne (ogrzane powietrze unosi si do gry), najmniej kosztuje i przynosi najwiksze efekty. Jest te zwykle najatwiejsze do wykonania - nawet w ju wybudowanym domu. Izolacja termiczna poaci dachowej decyduje o stabilnoci mikroklimatu (temperatura, wilgotno powietrza, wentylacja, akustyka) na poddaszu, czyli o walorach uytkowych pomieszcze mieszkalnych. Mona przyj zasad, e im wicej izolacji termicznej, tym lepiej. Grubo zastosowanego ocieplenia gwarantujca dobr izolacyjno termiczn zaley od wysokoci krokwi. Przy standardowych krokwiach rozwizaniem moe by ocieplenie dwuwarstwowe ukadane midzy krokwiami i pod nimi. Do izolacji termicznej dachw paskich zamiast ukadu dwuwarstwowego mona zastosowa dwu-gstociowe pyty izolacyjne. Dziki temu uzyskuje si bardzo wysok wytrzymao mechaniczn ocieplenia (a nie tylko wierzchniej warstwy, jak w ukadzie dwuwarstwowym).
Materiay termoizolacyjne stosowane na dachach skonych powinny si cechowa:
 • wysok izolacyjnoci ciepln,
 • szczelnoci izolacji termicznej, czyli brakiem mostkw termicznych (materia izolacyjny powinien wypenia dokadnie izolowan przestrze, a odcinki izolacji powinny cile do siebie przylega),
 • skuteczn ochron przed wilgoci caej przegrody (materiau termoizolacyjnego oraz konstrukcji wiby dachowej),
 • wiatroszczelnoci, zapobiegajc infiltracji powietrza zewntrznego i wywiewaniu ciepego powietrza z materiau termoizolacyjnego, skutecznie odprowadzajc na zewntrz par wodn,
 • niepalnoci, tworzc barier przeciwogniow i zapobiegajc rozprzestrzenianiu poaru,
 • dobrymi waciwociami akustycznymi,
 • atwoci montau.
Najbardziej popularnym i chyba najlepszym dostpnym na rynku materiaem sucym do ocieplania dachw jest wena mineralna. W zalenoci od uytego do jej produkcji surowca wen mineraln dzieli si na:
 • wen kamienn (wen skaln)
 • wen szklan

Wena mineralna kamienna (skalna)

Wena mineralna to materia izolacyjny pochodzenia mineralnego. Uywa si jej do izolacji termicznych i akustycznych cian zewntrznych i wewntrznych, stropw i podg, dachw i stropodachw oraz cigw instalacyjnych. Stosuje si j rwnie jako rdze izolacyjno-konstrukcyjny budowlanych pyt warstwowych. Wen mineraln produkuje si zazwyczaj z kamienia bazaltowego, ktry topi si w temperaturze +1400°C, po stopieniu poddaje si go procesowi rozwknienia. Do tak powstaych wkien kamiennych dodawane jest lepiszcze. Wkna poddaje si rwnie procesowi hydrofobizacji, w wyniku tego procesu produkty z weny mineralnej nie chon wody. Z otrzymanego materiau wytwarza si pyty, filce, maty, otuliny lub granulat. Ciar objtociowy, w zalenoci od wyrobu, waha si od 20 kg/m³ dla weny mineralnej w postaci granulatu do 180 kg/m³ dla najtwardszych pyt.
Waciwoci weny mineralnej:
 • izolacyjno termiczna (niski wspczynnik przewodzenia ciepa),
 • niepalno i ognioodporno,
 • zdolno do pochaniania dwikw,
 • stabilno ksztatu i wymiaru,
 • sprysto i wytrzymao mechaniczna,
 • odporno biologiczna i chemiczna,
 • wodoodporno i paroprzepuszczalno.

Wena mineralna szklana

Wena szklana to materia izolacyjny pochodzenia mineralnego uywany w temperaturach do 700°C. Waciwoci, technologia produkcji i zastosowanie s podobne do weny mineralnej kamiennej. Wena szklana otrzymywana jest w wyniku topienia w temperaturze 1000°C piasku kwarcowego, stuczki szklanej z dodatkiem ska, takich jak: gabro, dolomit lub wapie. Roztopiony surowiec poddaje si procesowi rozwkniania, do otrzymanych wkien dodaje si lepiszcze. Pyty, maty, otuliny (maty lamelowe, czyli maty oklejone impregnowanym papierem, foli aluminiow), granulat (luzem) wykorzystuje si do izolacji termicznej i akustycznej. Ciar objtociowy wynosi od 20 kg/m³ do 150 kg/m³. Wyroby w postaci welonu stosuje si jako osnow do produkcji niektrych rodzajw pap.
Charakterystyka weny szklanej jako materiau termoizolacyjnego:
 • materiay z weny szklanej s ciepe, a przy tym nie zajmuj duej objtoci,
 • sprysto wkien powoduje, e wena szklana wypenia kad przestrze - sama dopasowuje si do konstrukcji,
 • lekki wyrb w znikomym stopniu obcia konstrukcj dachu, umoliwia atwy transport na plac budowy, atwo si montuje bez uycia skomplikowanych urzdze,
 • struktura weny szklanej umoliwia waciwy przepyw wilgoci, nie dopuszczajc do powstawania pleni i grzybw - przegroda oddycha,
 • wena szklana stanowi doskona izolacj akustyczn,
 • wena szklana jest materiaem niepalnym.
Ocieplenie 150 m² dachu skonego przecitnego budynku mieszkalnego produktami z weny szklanej obcia wib dachow ciarem 450 kg, natomiast najlejsze pyty z weny mineralnej (skalnej) to obcienie rzdu 900 kg.
Zwikszenie gruboci izolacji cieplnej z 5 do 15 cm spowoduje zwrot zainwestowanych rodkw w cigu niespena roku.

Producenci ocieple dachowych

Na polskim rynku jest do wyboru wiele rodzajw ocieple dachowych. W naszej ofercie znajd Pastwo najlepsze produkty wiodcych firm wytwarzajcych ocieplenia dachowe. S to:
Proponowana przez nas wena mineralna sprzedawana jest z wieloletni gwarancj. W wyborze optymalnych ocieple dachowych chtnie pomog Pastwu specjalici z firmy Ambit. Nasi fachowcy doradz Pastwu, jaki materia wybra na Wasz dach oraz jak go waciwie uytkowa. Dziki temu zyskaj Pastwo kompleksow wiedz na temat kupowanego produktu.
Wr na poczatek strony
Kontakt

Ambit Jan Zielonkowski
i wsplnicy sp. j.

ul. Cementowa 5-9
80-298 Gdask (Zobacz)

Oddziay:
Formularz kontaktowy
Imi i nazwisko lub firma*
Adres e-mail*
Telefon kontaktowy
Adres dostawy (dotyczy zapyta)
Kod pocztowy
Oddzia firmy
Tre wiadomoci*
Mapa dojazdu
Copyright © 2008-2018 Ambit | Mapa strony | Serwis korzysta z plikw Cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj warunkw zawartych w polityce prywatnoci.
Wszystkie nazwy i znaki handlowe uyte w tekcie s znakami zastrzeonymi dla ich wacicieli i zostay uyte wycznie w celu identyfikacji. Wszelkie materiay tekstowe oraz graficzne
(w tym fotografie) zawarte na stronie pochodz z oglnodostpnych materiaw reklamowych udostpnionych przez producentw. Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu przepisw prawa.