Dzisiaj jest niedziela, 19 sierpnia 2018 r.
Sika

Powoki SikaGard

Sikagard 136 DW

Sikagard 136 DW to bezrozpuszczlnikowa, dwuskadnikowa (ywica, utwardzacz), barwna powoka epoksydowa na beton i stal, przeznaczona do stosowania w instalacjach wody pitnej oraz w przemyle spoywczym (zabezpieczenia zbiornikw na wod i ywno). Materia jest atwy i ekonomiczny w aplikacji, nanoszenie wykonuje si w jednej warstwie natryskiem bezpowietrznym. Podstawowe waciwoci produktu to: wysoka stabilno warstwy (nie spywa), atwo sprawdzenia jakoci powoki, ekonomiczno w uytkowaniu (dziki wysokiej trwaoci), atwo utrzymania i naprawy, dobra odporno chemiczna na rodki czyszczce i detergenty, atwo czyszczenia, wysoka wytrzymao mechaniczna, odporno na cieranie i uderzenia, bardzo dobra przyczepno do stali wglowej, stali nierdzewnej, aluminium oraz do podoy mineralnych, dobre waciwoci kryjce i bezwonno. Produkt jest fizjologicznie bezpieczny, nie zawiera alkoholu benzylowego i spenia wymagania rezolucji unijnej AP z 2004 dla wody pitnej i ywnoci. Nadaje si do pokrywania wewntrznych powierzchni zbiornikw, przeznaczonych do przechowywania wody pitnej, zboa, produktw zawierajcych tuszcz, takich jak soja, czy sonecznik.
Zastosowanie:
 • jako wierzchnia powoka do zabezpiecze wewntrz zbiornikw wody pitnej oraz szerokiej gamy produktw spoywczych i napoi
 • do zabezpiecze zbiornikw i instalacji wykonanych ze stali i betonu
Barwa: beowa, niebieska, czerwonobrzowa

Sikagard-545 W Elastofill

Sikagard-545 W Elastofill to elastyczna miedzywarstwa, wypenienie i powoka na bazie dyspersji kopolimeru akrylowego. Jest czci systemu powokowego skadajcego si z: Sikagard®-551 S Elastic Primer (rozpuszczalnikowy) lub Sikagard®-552 W Aquaprimer (wodny) jako zagruntowanie, Sikagard®-545 W Elastofill jako midzywarstwa, Sikagard®-550 W Elastic jako warstwa nawierzchniowa. Materia jest wodorozcieczalny, nieszkodliwy dla rodowiska naturalnego, atwy w aplikacji. Charakteryzuje si doskona przyczepnoci do betonu, zdolnoci wypeniania niewielkich porw, kraterw i nierwnoci podoa, wysokim oporem dyfuzyjnym na dwutlenek wgla, dobr przepuszczalnoci pary wodnej, zdolnoci przenoszenia zarysowa podoa nawet w niskich temperaturach (- 20°C), moliwoci uzyskania powierzchni fakturowej oraz odpornoci na cykle zamraania / rozmraania i sole odladzajce.
Zastosowanie:
 • do wykonywania midzywarstwy zdolnej do przenoszenia zarysowa podoa, w kombinacji z Sikagard-550 W Elastic
 • jako wypenianie niewielkich porw, kraterw i nierwnoci podoa
 • jako barwna, ochronna i dekoracyjna powoka wierzchnia
 • jako wypenienie porw przy nanoszeniu na istniejce powoki
Barwa: jasnoszara

Sikagard-550 W Elastic

Sikagard-550 W Elastic to dostpny w szerokiej palecie barw, jednoskadnikowy, plastyczno-elastyczny materia powokowy utwardzajcy si pod wpywem promieniowania UV, na bazie ywicy akrylowej, o doskonaych waciwociach przenoszenia zarysowa podoa, rwnie w temperaturach poniej 0°C. Do podstawowych waciwoci produktu nale: wysoki opr dyfuzyjny na dwutlenek wgla, ktry minimalizuje postp karbonatyzacji betonu, przepuszczalno pary wodnej, doskonaa odporno na czynniki powodujce wietrzenie i starzenie. Sikagard-550 W Elastic jest przyjazny dla rodowiska i moe by rozcieczany wod. Redukuje osiadanie brudu i zanieczyszcze na powierzchni konstrukcji.
Zastosowanie:
 • jako ochrona i ozdoba elementw betonowych (normalnych i lekkich) naraonych na powstanie zarysowa
 • jako barwne elastyczne zamknicie systemu naprawy konstrukcji betonowych Sika® MonoTop, SikaRepair, Sika EpoCem itp. (szczegy w kartach technicznych poszczeglnych produktw)

Sikagard-551S Elastic Primer

Sikagard-551S Elastic Primer to jednoskadnikowy, rozpuszczalnikowy preparat gruntujcy, przeznaczony do podoy bardzo zwizych lub porowatych. Nadaje si do nanoszenia w trudnych warunkach. Do podstawowych waciwoci materiau nale: paroprzepuszczalno, dobra penetracja podoa i efekt wzmocnienia podoa zaimpregnowanego.
Zastosowanie:
 • gruntowanie bardzo zwizych podoy betonowych
 • gruntowanie podoy porowatych (o wytrzymaoci na odrywanie poniej 1,0 N/mm2)
 • gruntowanie na starych, mocnych powokach rozpuszczalnikowych
Barwa: tawa

Sikagard-552 W Aquaprimer

Sikagard-552 W Aquaprimer to jednoskadnikowa dyspersja wodna, suca do ochrony powierzchni betonu o waciwociach promotora adhezji. Materia zwiksza przyczepno do podoa betonowego, nie zmienia paroprzepuszczalnoci impregnowanej powierzchni, jest bezrozpuszczalnikowy, przygotowany na bazie wody i przyjazny dla rodowiska naturalnego.
Zastosowanie:
 • zagruntowanie betonu i innych podoy mineralnych jak azbestocement, betony lekkie, gips, cienkowarstwowe zaprawy PCC jak Sika MonoTop-620
 • zagruntowanie na istniejcych, mocno zwizanych z podoem powokach na bazie wody
Barwa: mlecznobiaa

Sikagard-63 N

Sikagard-63 N to dwuskadnikowa (ywica, utwardzacz), bezrozpuszczalnikowa ywica epoksydowa, stosowana jako powoka ochronna. Materia cechuje si bardzo wysok odpornoci chemiczn i wytrzymaoci mechaniczn. Jest bezrozpuszczalnikowy, wodoszczelny i wyjtkowo atwy w aplikacji. Stosowany na beton, zaprawy cementowe, tynki, zaprawy epoksydowe (w tym materiay systemu Sika-EpoCem), stal i aluminium.
Zastosowanie:
 • jako wysoko odporny na cieranie materia powokowy, przeznaczony do tworzenia powok ochronnych naraonych na rednie i wysokie obcienia chemiczne
 • jako ochronne wykadziny do: zbiornikw, silosw i powierzchni ochronnych tac awaryjnych pod zbiorniki paliw i olei
 • jako antykorozyjna powoka ochronna w zakadach spoywczych (produkcja napojw i przetwrstwo ywnoci), oczyszczalniach ciekw, fermach i obiektach rolniczych, zakadach chemicznych i farmaceutycznych itp.
 • jako materia do tworzenia laminatw przenoszcych zarysowania podoa powierzchni ochronnych pod zbiornikami (w tym zbiornikach paliw)
Barwa: szara (standard)

Sikagard-680 S

Sikagard-680 S to jednoskadnikowy, rozpuszczalnikowy materia powokowy na bazie ywicy metakrylowej, odporny na warunki atmosferyczne, procesy starzenia i alkalia. Przeznaczony jest do tworzenia bezbarwnych lub barwnych powok ochronnych na podoach mineralnych jak beton i innych na bazie cementu. Sikagard-680 S chroni beton przed agresywnymi czynnikami atmosferycznymi (dziki szybkiemu wysychaniu powoka jest odporna na deszcz po krtkim czasie), wzmacnia proces samooczyszczania zabezpieczonych powierzchni. Nie ma niekorzystnego wpywu na tekstur betonu. Materia charakteryzuje si bardzo wysokim oporem dyfuzyjnym dla dwutlenku wgla, powoduje znaczn redukcj postpu i gbokoci karbonatyzacji betonu. Powoka praktycznie nie wpywa na odparowanie wody z betonu, nie przyciga czsteczek brudu i nie odbarwia si pod wpywem opadw. Bardzo dobrze nadaje si do ochrony wieego betonu.
Zastosowanie:
 • jako powoka ochronna i dekoracyjna na beton i inne materiay na bazie cementu
Odmiany:
 • Sikagard-680 S Clear Glaze: bezbarwny, byszczcy materia stosowany jako powoka odwieajca i ochronna do betonw z odsonitym kruszywem
 • Sikagard-680 S Top Coat: barwna, matowa powoka nawierzchniowa dostpna w szerokiej palecie barw
Barwa:
 • Sikagard -680 S Clear Glaze: bezbarwna
 • Sikagard -680 S Top Coat: duy wybr barw

Sikagard-700 S

Sikagard-700 S to jednoskadnikowy materia, przeznaczony do zabezpiecze chonnych podoy cementowych. Penetruje pory podoa. Ma waciwoci hydrofobowe, jednoczenie pozwalajc na dyfuzj pary wodnej w obu kierunkach. Produkt redukuje podciganie kapilarne wody, poprawia odporno na dziaanie mrozu i soli odladzajcych, redukuje powstawanie wykwitw, nie plami, ogranicza osiadanie i penetracj brudu na powierzchni, poprawia waciwoci termoizolacyjne, zapewnia wysz trwao i odporno ni inne silikonowe impregnaty, redukuje wnikanie jonw chlorkowych w podoe, nie zaburza paroprzepuszczalnoci. Sikagard-700 S moe by pokrywany powokami dyspersyjnymi. Zwykle nie zmienia wygldu powierzchni.
Zastosowanie do bezbarwnej hydrofobizacji:
 • chonnych materiaw wystawionych na dziaanie deszczu, np. betonu
 • warstw wyrwnawczych
 • pyt betonowych
 • wyrobw wknocementowych
 • cegie (glinianych, wapiennych nieszkliwionych)
 • kamienia naturalnego
Barwa: bezbarwna

Sikagard-702 W Aquaphob

Sikagard-702 W Aquaphob to koncentrat silikonowo-mikroemulsyjny, ktry po rozcieczeniu z wod stanowi impregnat hydrofobizujcy o wysokich zdolnociach penetracyjnych. Materia redukuje podciganie kapilarne wody i wchanianie agresywnych roztworw rozpuszczonych w wodzie, nie zmienia paroprzepuszczalnoci impregnowanej powierzchni, doskonale penetruje podoe betonowe, nie zmienia wygldu powierzchni, poprawia odporno na zabrudzenia, ogranicza rozwj grzybw i pleni i zachowuje wysok odporno na alkalia. Chroni przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem.
Zastosowanie:
 • impregnat do podoy mineralnych takich jak beton, zaprawa, konstrukcji ceglanych (nieszkliwionych), kamiennych, gazobetonu, wknocementu, farb mineralnych itp.
Barwa: tawa

Sikagard-703W

Sikagard-703W to gotowy do uycia wodny impregnat hydrofobowy na bazie silanu / siloksanu, przeznaczony do zabezpieczania fasad. Jest to produkt wodny, o silnych waciwociach hydrofobowych (odpychania wody). Redukuje wchanianie agresywnych roztworw. Nie zmienia paroprzepuszczalnoci impregnowanej powierzchni ani jej wygldu. Ogranicza rozwj grzybw i pleni. Istnieje moliwo pokrywania go rnymi powokami.
Zastosowanie:
 • impregnat chronicy przed opadami atmosferycznymi do betonu, elbetu, konstrukcji ceglanych, kamiennych, azbestobetonu i z innych materiaw mineralnych
Barwa: biaawa

Sikagard-720 EpoCem

Sikagard-720 EpoCem to niewymagajca pielgnacji, trjskadnikowa (ywica, utwardzacz, wypeniacz) zaprawa cementowo-epoksydowa o podwyszonej chemoodpornoci, przeznaczona do wykonywania warstw wyrwnawczych i ochronnych na betonie. Podstawowe waciwoci materiau to: doskonaa ochrona betonu przed agresywnym rodowiskiem, dobra odporno chemiczna, atwa i szybka aplikacja, doskonaa przyczepno do wieego i w peni zwizanego, wilgotnego i suchego betonu. Materia jest szczelny dla cieczy, ale przepuszczalny dla pary wodnej. Nie zawiera rozpuszczalnika i nadaje si do stosowania zarwno wewntrz, jak i na zewntrz pomieszcze. Mona aplikowa go maszynowo, natryskiem. Du zalet jest minimalny czas oczekiwania do nanoszenia powok ywicznych Sika.
Zastosowanie:
 • do szpachlowania lub szlamowania podoy mineralnych warstw o gruboci 0,5÷3,0 mm stosowana szczeglnie przy staym obcieniu kondensatem i wod oraz w rodowisku agresywnym
 • jako Tymczasowa Bariera Przeciwwilgociowa (Temporary Moisture Barrier - TMB) pod ywice epoksydowe, poliuretanowe i PMMA (polimetakryaln metylu) (wymagana grubo: minimum 2 mm) na podoach wilgotnych, take na wilgotny beton
 • jako cienkowarstwowa wyprawa ochronna na elementy betonowe
 • jako warstwa wyrwnawcza i wygadzajca na ciany i cokoliki pod powoki epoksydowe i poliuretanowe, rwnie w brany ywnociowej
Barwa: szara

Sikagard-715 W

Sikagard-715 W to wodorozcieczalny preparat, przeznaczony do usuwania nalotw organicznych, takich jak mchy, porosty i algi. Stosuje si go do podoy zwartych i nasikliwych. Nie zawiera rozpuszczalnikw organicznych ani fosforanw. Nie wydziela szkodliwych lub dranicych oparw – moe by uywany w pomieszczeniach. Nie plami ani nie zanieczyszcza tych materiaw. Odpowiedni do stosowania na wikszoci materiaw budowlanych, takich jak cegy, kamie naturalny, beton, drewno, aluminium, stal, blacha ocynkowana, tworzywa sztuczne, elementy malowane. Cechuje si du zdolnoci wnikania i nasycania. Produkt nie jest traktowany jako biocyd w rozumieniu dyrektywy 98/8/EC. Spenia wymagania dla detergentw wg regulacji unijnej 648/2004.
Zastosowanie:
 • do usuwania mchw, porostw, alg i innych organizmw z wikszoci podoy wewntrz i na zewntrz budynkw, np. markizy, pokrycia dachowe, rynny, tarasy, balkony, daszki, ciany, podogi, stolarka drewniana i plastikowa, elementy z kamienia, nagrobki, dna statkw i odzi
Barwa: bezbarwna

Sikagard PoolCoat

Sikagard PoolCoat to jednokomponentowa, wodorozcieczalna, barwna powoka do malowania basenw i oczek wodnych. Produkt charakteryzuje si wysok odpornoci na wod chlorowan i chemikalia. Cechuje go wysoka stabilno i trwao koloru. Jest atwy w utrzymaniu czystoci i dezynfekowaniu, oporny na detergenty, chlor oraz promieniowanie UV. Znacznie poprawia estetyk powierzchni. Nadaje si do stosowania zarwno wewntrz, jak i na zewntrz.
Zastosowanie:
 • zabezpieczenie miejsc stale obcionych wod
 • na podoa cementowe i cementowo-wapienne
 • na stare powoki chlorokauczukowe
 • na pyty azbestowo-cementowe o dobrej przyczepnoci do podoa
Barwa: niebieska

Przydatne linki

Wr na poczatek strony
Kontakt

Ambit Jan Zielonkowski
i wsplnicy sp. j.

ul. Cementowa 5-9
80-298 Gdask (Zobacz)

Oddziay:
Formularz kontaktowy
Imi i nazwisko lub firma*
Adres e-mail*
Telefon kontaktowy
Adres dostawy (dotyczy zapyta)
Kod pocztowy
Oddzia firmy
Tre wiadomoci*
Mapa dojazdu
Copyright © 2008-2018 Ambit | Mapa strony | Serwis korzysta z plikw Cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj warunkw zawartych w polityce prywatnoci.
Wszystkie nazwy i znaki handlowe uyte w tekcie s znakami zastrzeonymi dla ich wacicieli i zostay uyte wycznie w celu identyfikacji. Wszelkie materiay tekstowe oraz graficzne
(w tym fotografie) zawarte na stronie pochodz z oglnodostpnych materiaw reklamowych udostpnionych przez producentw. Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu przepisw prawa.